Historie

mana

Hasičský sbor v obci Tismice byl založen v roce 1896 řídícím učitelem Stýblem, farářem Raisnerem a místními občany. Ve sboru bylo asi dvacet členů, kteří do jednoho roku zakoupili veškerou hasičskou výzbroj, ruční stříkačku a postavili a postavili zbrojnici.

Hned první noc, kdy byla stříkačka ve zbrojnici, vyjeli hasiči z Tismic k ohni do Břežan na panskou stodolu. Vyznamenali se, byli pochváleni a obdrželi 30 zlatých do spolkové pokladny. Bohužel více informací ze vzniku není zachováno, a tak pokračování je písemně doloženo až rokem 1926.

V kronice se uvádí, že velitel sboru byl pan Josef Nehasil a jednatel Karel Vosecký. Jednáním na výborové schůzi byl stanoven povinný pořadník požárních přípřeží a sice: František Moravec, Josef Nehasil, Josef Šplíchal, Anna Nehasilová a František Černý. Panem Linhartem a Doležalem byla zhotovena požární tabule, jež každého seznámila s tím, kdo je na řadě dát koně k požáru.

Ke dni 2. 1. 1927 měl sbor již celkem 30 členů a z toho jich bylo 15 činných: p. Vízner, Kaše, Vosecký, Svoboda Karel, Svoboda Josef, Doležal František, Doležal Ferdinand, Čech, Martínek, Baladrán ml., Linhart, Straka, Páša, Šermauer, Horálek. Na valné hromadě, která se konala 15. 1. 1928 v hostinci pana Klokoče, byl dán podmět k tomu, aby se pořídila první motorová stříkačka, která měla hodnotu 30.000 korun. Tento návrh byl schválen s tím, že bude prodána stávající stříkačka a zbylá částka peněz bude sehnána sbírkou po obci, uspořádáním nějakého podniku a podporou zemského fondu. Stříkačka byla pořízena v témž roce a byla odevzdána obcí, místnímu sboru ve druhé polovině srpna, v rámci místních oslav. V roce 1934 byl první problém se stříkačkou, který si sbor zavinil sám tím, že nedostatečně stříkačku před zimou vysušil a ta následně popraskala mrazem. Tato závada nebyla uznána v záruční době, tak byl sbor nucen vyhledat pomoc odborníka a ten opravu provedl v hodnotě 3000 korun.

V období let 1940 -1946 byla činnost zboru omezena z důvodu války. První valná hromada po válce se konala dne 3. 2. 1946 v hostinci u Cábrnochů. Hlavním bodem této valné hromady byly volby.

Volby dopadly následovně:

 • Páša Václav-starosta sboru
 • Svoboda Josef-místostarosta sboru
 • Doležal František-velitel
 • Vízner Josef-podvelitel
 • Šermauer Václav-jednatel
 • Vosecký Karel-vychovatel
 • Ptáček Tomáš-pokladník
 • Šermauer František-pokladník úmrtí
 • Řídkošil Jaroslav-zbrojmistr
 • Svoboda J.-člen výboru
 • Novotný Jaroslav-člen výboru
 • Polák Jaroslav-revize účtů
 • Nehasil Josef-revize účtů

V roce 1955 bylo vydáno povolení ke stavbě skladiště, začátek byl velice slibný, prvotní nadšení však brzo ochablo. Stavba trvala tři roky. V roce 1958 sbor poprvé stěhoval stříkačku do nové hasičské zbrojnice. Tohoto roku měl sbor dvanáct činných členů, avšak požární družstvo čítalo pouze pět starších členů. V rozmezí roku 1964 -1965 byl zbor bez požární stříkačky. V roce 1965 byla sboru přidělena nová stříkačka z Kolína, která zvýšila činnost ostatních členů.

V roce 1979 sbor získal převedením od požárního zboru Plaňany automobil Praga RN r. v. 1952, které slavnostně přivezl Páša Václav a Vomáčka Oldřich. Toto vozidlo převzali členové: Vomáčka Oldřich, Ortner Jiří a Matura Milan. Hasičský automobil byl zaparkován již v stávající hasičské zbrojnici na návsi vedle národního výboru, která byla postavena kolem roku 1972.

Zde můžete vidět několik historických fotografií:historie001sm

historie002sm

historie003sm

historie004sm

historie005sm

V roce 1996 6. července zbor oslavil 100 let založení. Program byl zahájen na hřišti v Tismicích ve 14.00 hodin soutěží hasičských družstev z Rostoklat, Tuchoraze, Mrzek, Vrátkova, Přehvozdí a Tismice. Po té byla předvedena historická technika a proběhly dětské soutěže a hry. Program na hřišti byl ukončen předáním cen ke 100. výročí. Od 20.00 hodin pokračoval program taneční zábavou v místním kulturním domě.

Další větší změny nastali v roce 2005, kdy byl prodán vůz Praga RN (přezdíván MÁŇA), který byl nahrazen modernějším vozidlem Avia. Za tuto obměnu vozového parku sbor vděčí především Obecnímu Úřadu v Tismicích v čele se starostkou paní Zdražilovou a místním sponzorům. Všem patří velký DÍK. V tomto roce se také založilo dětské družstvo SOPTÍCI.

V roce 2005 je složení činného sboru následovné:

 • Páša Jaroslav-starosta sboru
 • Budský Jiří-velitel
 • Páša Václav-zástupce velitele
 • Páša Jiří-jednatel a strojník
 • Heřtus Petr-pokladník
 • Teller Alfréd-revize účtů
 • Šermauer Slavomír-revize ůčtú

Další činní členové sboru: Doležal Jaroslav, Koza Jiří, Strnad Josef, Wiezner Drahoslav.

Dětské družstvo vedou: Heřtus Petr, Koza Jiří a Páša Jiří.

Dětské družstvo bylo v následovném složení:deti

 • Borovská Jitka
 • Budský Jiří
 • Budský Petr
 • Crhová Lucie
 • Piterková Jana
 • Rišlinková Romana
 • Šermauerová Martina
 • Šermauerová Pavlína
 • Vršanská Nikola
 • Zdražil Adam
 • Zdražil Vladimír

Dne 2.2.2008 se konala výroční hasičská schůze, na které bylo zvoleno nové vedení sboru:

 • Páša Jaroslav – starosta sboru
 • Jiří Budský – velitel
 • Ferbs Rudolf – zástupce velitele
 • Páša Jiří – jednatel a strojník
 • Koza Jiří – pokladník
 • Mátl Lukáš – revize účtů

Další činní členové sboru: Doležal Jaroslav, Heřtus Petr, Strnad Josef, Sus Petr

Foto sboru ze současnosti: